Vážení rybáři, vezměte na vědomí, že sportovní rybolov na rybníce Plodový bude do odvolání pozastaven!

Jedná se o reakci na epidemii koronaviru. Jezdí k nám lidé z celé republiky a kapacita překračuje hranici 30-ti osob. I když nám dosavadní vládní nařízení ukončení provozu zatím neukládají, rozhodli jsme se, že dočasně zavřeme rybolov na rybníku a přispějeme tím k ochraně zdraví zákazníků i zaměstnanců. Budeme však i nadále sledovat vývoj situace a povinnosti, které nám ukládá vláda ČR. 

 Děkujeme za pochopení 

Zahájení rybářské sezóny proběhne již 1. 4. 2019. Sezónu ukončíme 31. 10. 2019. Těšíme se na Vaši návštěvu. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.Rybník Plodový se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny severně od obce Řásná (mapa) v nadmořské výšce 630 m n.m. a výměra vodní plochy činí 7,6 ha. Sportovní rybolov je na rybníce provozován od roku 2004. K odchytu ryb na udici jsou připraveny udržované zatravněné plochy. Na rybníce je v sezóně trvale přítomna obsluha (telefon: 722 050 197)  a veškeré náležitosti potřebné k vyřízení pověření k odchytu ryb na udici je tedy možné vyřídit přímo na místě. Rybářská sezóna začíná většinou k 1. dubnu a probíhá až do poloviny listopadu. Obsádka rybníka je tvořena kaprem (velikost 2,5 – 18 kg), jester (3 – 12 kg) pstruh (0,3 – 6 kg), lín (0,3 – 1,5 kg), amur (1,5 – 7 kg) candát (0,5 – 4 kg). Rybník je každoročně a v průběhu sezony zarybňován. Veškeré podrobnosti rybolovu upravuje "Řád pro ochyt ryb na udici pro rybník Plodový", jehož aktuální znění najdete v sekci Sporotovní rybolov – rybník Plodový. V blízkosti rybníka  (cca 300 m) se nachází  kemp, kde je možné ubytování v chatkách a stravování v místě.

Upozorňujeme lovce, že pravidelně každé pondělí probíhá údržba travnatých ploch (rybolov zůstává zachován).

Řád pro odchyt ryb na udici
Rybník Plodový – Řásná
Platný pro sezónu od 1. 4. 2020 do 1.11. 2020

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA