Rybník Plodový se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny severně od obce Řásná (mapa) v nadmořské výšce 630 m n.m. a výměra vodní plochy činí 7,6 ha. Sportovní rybolov je na rybníce provozován od roku 2004. K odchytu ryb na udici jsou připraveny udržované zatravněné plochy. Na rybníce je v sezóně trvale přítomna obsluha (telefon: 722 050 197)  a veškeré náležitosti potřebné k vyřízení pověření k odchytu ryb na udici je tedy možné vyřídit přímo na místě. Rybářská sezóna začíná většinou k 1. dubnu a probíhá až do poloviny listopadu. Obsádka rybníka je tvořena kaprem (velikost 2,5 – 18 kg), jester (3 – 12 kg) pstruh (0,3 – 6 kg), lín (0,3 – 1,5 kg), amur (1,5 – 7 kg) candát (0,5 – 4 kg). Rybník je každoročně a v průběhu sezony zarybňován. Veškeré podrobnosti rybolovu upravuje "Řád pro ochyt ryb na udici pro rybník Plodový", jehož aktuální znění najdete v sekci Sporotovní rybolov – rybník Plodový. V blízkosti rybníka  (cca 300 m) se nachází  kemp, kde je možné ubytování v chatkách a stravování v místě.

Upozorňujeme lovce, že pravidelně každé pondělí nebo úterý probíhá údržba travnatých ploch (rybolov zůstává zachován).

Řád pro odchyt ryb na udici
Rybník Plodový – Řásná
Platný pro sezónu od 1. 4. 2023 do 29. 10. 2023

I.

Před rybolovem se vždy zaregistrujete u správce objektu nebo předložíte platné pověření. Při registraci složíte zálohu ve stanovené výši. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení rybolovu. Po ukončení rybolovu jste povinni uhradit kupní cenu Vámi ponechaných ryb dle ceníku. Rovněž jste povinni při ukončení rybolovu předložit bez vyzvání Vaše zavazadla správci objektu ke kontrole.

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA