Řád pro odchyt ryb na udici
Rybník Plodový – Řásná
Platný pro sezónu od 10. 5. 2021 do 24.10. 2021

I.

Před rybolovem se vždy zaregistrujete u správce objektu nebo předložíte platné pověření. Při registraci složíte zálohu ve stanovené výši. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení rybolovu. Po ukončení rybolovu jste povinni uhradit kupní cenu Vámi ponechaných ryb dle ceníku. Rovněž jste povinni při ukončení rybolovu předložit bez vyzvání Vaše zavazadla správci objektu ke kontrole.

II.

Cena pověření pro 1 lovce (včetně DPH):

pověřeníplatnostcena pověřenívýše zálohy
Jednodenní od rána do večera dle provozní doby 200,- Kč  500,- Kč 
Noční od večera do rána dle provozní doby 300,- Kč  500,- Kč 
Celodenní od rána do rána dle provozní doby nebo od večera do večera dle provozní doby (pouze květen až říjen)  350,- Kč  500,- Kč 
Třídenní tři po sobě jdoucí dny včetně dvou nocí dle provozní doby (prodej pouze květen až říjen)  600,- Kč  1000,- Kč 
Sedmidenní 7 po sobě jdoucích dní včetně 6 nocí dle provozní doby (prodej pouze květen až říjen) 900,- Kč  1500,- Kč 
Celosezónní celá sezóna včetně nocí dle provozní doby (květen až říjen) 2500,- Kč  0,- Kč 

Pověření není přenosné na jinou osobu. Rybolov je povolen maximálně na dva pruty.

 

V případě nařízení vlády, které by znemožnilo v průběhu sezóny nadále provozovat sportovní rybolov na rybníce Plodový, není možné vůči naší společnosti žádat žádnou náhradu škody za zakoupené povolenky.

  

III.

Hygienická opatření

 

Všichni návštěvníci ať už se jedná o osoby provádějící odchyt ryb na udici nebo osoby doprovodné musí dodržovat aktuální opatření plynoucí z nařízení vlády České republiky:

1) Nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének

2) Společně (rozestup menší než 2 m) mohou provádět odchyt ryb na udici jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, kdy ostatní osoby provádějící odchyt ryb na udici musí zachovávat mezi sebou odstup nejméně 2 metry

3) Návštěvníci a osoby účastné odchytu ryb na udici se musí aktivně bránit tomu, aby se mezi sebou zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry

4) Při vyřizování náležitostí s obslouhou potřebných k vyřízení pověření k odchytu ryb na udici je nutné udržovat odstup min. 2 m od ostatních osob

 

Při nerespektování kteréhokoliv výše uvedeného opatření Vám propadne pověření i právo pokračovat dále v rybolovu a musíte areál rybníka Plodový okamžitě opustit.

IV.

Ceník ryb (včetně DPH):

 • kapr, amur – 59,- Kč/kg
 • lín – 99,- Kč/kg
 • pstruh - 135,- Kč/kg
 • siven - 135,- Kč/kg
 • jeseter – 150,- Kč/kg
 • candát – 200,- Kč/kg

Při ulovení kapra, amura, lína a jesetera můžete tyto ryby neprodleně pouštět zpět do vody. Pokud si je chcete ponechat, zaplatíte tyto ryby dle ceníku po ukončení rybolovu. Je zakázáno ovšem ryby následně zaměňovat ve vezírku.
Při ulovení pstruha, sivena a candáta je zakázáno tyto ryby pouštět zpět do vody a jste povinni si ryby po ukončení rybolovu nechat zvážit a zaplatit dle ceníku.

V.

Obecné zásady

 • lov ryb je povolen pouze ve vymezeném prostoru, povoleny jsou maximálně dva návazce na jednom prutu. Jste povinni používat jednoduché háčky bez protihrotů (háčky mohou mít protihrot zamáčknutý nebo vylomený)
 • volba nástrahy není omezena, lov na přívlač je zakázán, přiměřené vnadění ryb je povoleno
 • kapitální kusy kapra (nad 6 kg nebo nad 60 cm celkové délky) a jesetera (nad 10 kg nebo nad 120 cm) musíte neprodleně pouštět zpět do vody
 • v roce 2021 je lov candáta zakázán
 • při manipulaci se živou rybou musíte své úkony činit tak, aby nebyla rybám způsobena nepřiměřená bolest, utrpení nebo poškození. Nesmíte zejména vsouvat prsty pod skřele na žábry, vtlačovat jim prsty do očnic a vždy při manipulaci s rybou si namočit ruce ve vodě
 • v případě zjištění, že nejste schopni ryby vrátit zpět do vody, nebo zjistíte-li při vylovení na břeh, že ryby vykazují zjevné známky poškození nebo onemocnění, jste povinni neprodleně požádat správce objektu o pomoc
 • lovec si na břehu může postavit bivak nebo menší stan sloužící jako přístřešek, rozdělání ohně pouze po dohodě se správcem objektu
 • lovec je povinen na svém lovném místě udržovat pořádek a čistotu
 • lovec je povinen strpět při lovu případnou údržbu travnatých ploch (sečení) a veškeré údržbové práce, které mohou probíhat ve dnech pondělí a úterý
 • lovec musí být vybaven podložkou pro manipulaci s rybami a tuto podložku v případě ulovení ryby používat

VI.

Při nerespektování kterékoli z výše uvedených zásad Vám propadne pověření i právo pokračovat dále v rybolovu.

VII.

Provozní doba

 

  dennínoční
10. 4. 2021 – 30. 4. 2021 od 6:00 do 20:00 ----------
1. 5. 2021 – 31. 7. 2021 od 5:00 do 21:00 od 20:00 do 6:00
1. 8. 2021 – 31. 8. 2021 od 5:30 do 20:30 od 19:30 do 6:30
1. 9. 2021 – 30. 9. 2021 od 6:00 do 19:30 od 18:30 do 7:00
1. 10. 2021 – 24.10. 2021 od 7:00 do 18:30 od 17:30 do 8:00

 

Provozovatel:

Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec
IČ:  49969111
DIČ: CZ49969111

Tel. správce: +420 722 050 197

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA