Sprache auswählen

Řád pro odchyt ryb na udici
Rybník Plodový – Řásná
Platný pro sezónu od 29.3.2024 do 28.10.2024

I.

Před rybolovem se vždy zaregistrujete u správce objektu nebo předložíte platné pověření. Při registraci složíte zálohu ve stanovené výši. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení rybolovu. Po ukončení rybolovu jste povinni uhradit kupní cenu Vámi ponechaných ryb dle ceníku. Rovněž jste povinni při ukončení rybolovu předložit bez vyzvání Vaše zavazadla správci objektu ke kontrole.

II.

Cena pověření pro 1 lovce (včetně DPH):

pověřeníplatnostcena pověřenívýše zálohy
Jednodenní od rána do večera dle provozní doby 300,- Kč  500,- Kč 
Noční od večera do rána dle provozní doby 400,- Kč  1000,- Kč 
Celodenní od rána do rána dle provozní doby nebo od večera do večera dle provozní doby   500,- Kč  1000,- Kč 
Třídenní tři po sobě jdoucí dny včetně dvou nocí dle provozní doby   850,- Kč  1500,- Kč 
Sedmidenní 7 po sobě jdoucích dní včetně 6 nocí dle provozní doby  1500,- Kč  2000,- Kč 
Celosezónní celá sezóna včetně nocí dle provozní doby  3900,- Kč  0,- Kč 

Pověření není přenosné na jinou osobu. Rybolov je povolen maximálně na dva pruty.

 

Upozorňujeme, že od 30.8.2024 21:00 do 31.8.2024 20:00 bude areál rybníka pro veškeré rybáře včetně sezónních uzavřen z důvodu konání soukromé akce.

 

V případě nařízení vlády, které by znemožnilo v průběhu sezóny nadále provozovat sportovní rybolov na rybníce Plodový, není možné vůči naší společnosti žádat žádnou náhradu škody za zakoupené povolenky.

 

  III.

Hygienická opatření

 

Všichni návštěvníci ať už se jedná o osoby provádějící odchyt ryb na udici nebo osoby doprovodné musí dodržovat aktuální protiepidemická opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 plynoucí z nařízení vlády České republiky:

 

Při nerespektování opatření Vám propadne pověření i právo pokračovat dále v rybolovu a musíte areál rybníka Plodový okamžitě opustit.

 IV.

Ceník ryb (včetně DPH):

 • kapr, amur – 75,- Kč/kg
 • lín – 120,- Kč/kg
 • pstruh - 160,- Kč/kg
 • siven - 160,- Kč/kg
 • jeseter – 300,- Kč/kg
 • candát – 300,- Kč/kg

Při ulovení kapra, amura, lína a jesetera můžete tyto ryby neprodleně pouštět zpět do vody. Pokud si je chcete ponechat, zaplatíte tyto ryby dle ceníku po ukončení rybolovu. Je zakázáno ovšem ryby následně zaměňovat ve vezírku.
Při ulovení pstruha, sivena a candáta je zakázáno tyto ryby pouštět zpět do vody a jste povinni si ryby po ukončení rybolovu nechat zvážit a zaplatit dle ceníku.

V.

Obecné zásady

 • lov ryb je povolen pouze ve vymezeném prostoru, povoleny jsou maximálně dva návazce na jednom prutu. Jste povinni používat jednoduché háčky bez protihrotů (háčky mohou mít protihrot zamáčknutý nebo vylomený)
 • volba nástrahy není omezena, lov na přívlač je zakázán, přiměřené vnadění ryb je povoleno
 • kapitální kusy kapra (nad 6 kg nebo nad 60 cm celkové délky), amura (nad 80 cm) a jesetera (nad 80 cm) musíte neprodleně pouštět zpět do vody
 • při fotografování držet ryby nad podložkou v pokleku (těsně nad zemí, ryby je třeba polévat vodou) nebo ve vodě z důvodu možného pádu ryby na zem.
 • candát je hájený do 15.6.2024. Lov candáta je možný od 16.6.2024.
 • při manipulaci se živou rybou musíte své úkony činit tak, aby nebyla rybám způsobena nepřiměřená bolest, utrpení nebo poškození. Nesmíte zejména vsouvat prsty pod skřele na žábry, vtlačovat jim prsty do očnic a vždy při manipulaci s rybou si namočit ruce ve vodě
 • v případě zjištění, že nejste schopni ryby vrátit zpět do vody, nebo zjistíte-li při vylovení na břeh, že ryby vykazují zjevné známky poškození nebo onemocnění, jste povinni neprodleně požádat správce objektu o pomoc
 • lovec si na břehu může postavit bivak nebo menší stan sloužící jako přístřešek, rozdělání ohně pouze po dohodě se správcem objektu
 • lovec je povinen na svém lovném místě udržovat pořádek a čistotu
 • lovec je povinen strpět při lovu případnou údržbu travnatých ploch (sečení) a veškeré údržbové práce, které mohou probíhat ve dnech neděle(večer) - středa a umožnit sečení i v místě lovu
 • lovec musí být vybaven podložkou pro manipulaci s rybami a tuto podložku v případě ulovení ryby používat

 

Při nerespektování kterékoli z výše uvedených zásad Vám propadne pověření i právo pokračovat dále v rybolovu a musíte areál rybníka Plodový okamžitě opustit.

VI.

Provozní doba

 

  dennínoční
29.3. 2024 – 30. 4. 2024 od 6:00 do 20:00 od 20:00 do 6:00
1. 5. 2024 – 31. 8. 2024 od 6:00 do 20:00 od 20:00 do 6:00
1. 9. 2024 – 30. 9. 2024 od 6:00 do 19:00 od 19:00 do 6:00
1. 10. 2024 – 28.10. 2024 od 7:00 do 18:00 od 18:00 do 7:00
     

 

Provozovatel:

Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec
IČ:  49969111
DIČ: CZ49969111

Tel. správce: +420 722 050 197

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

V Lipnici dne 23.2.2024

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA