1. rybník Hrachovec DolníLov ryb udicí je možno provozovat denně od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 v době od 5:00 do 21:00 hodin. V měsících červenec – srpen do 22:00 hodin.

2. Prodej pověření k lovu ryb udicí – každý všední den od 6:00 - 6:30 a pak od 13:30 - 14:00každý pátek při prodeji ryb od 12:00 do 15:00 hodin pouze na sádkách v Moravských Budějovicích (Fibichova 797) nebo po telefonické domluvě na čísle 725 053 392. Při dlouhodobější nedostupnosti volejte 724 298 883 nebo 725 763 228.

Cena pověření

denní 200,- Kč
týdenní 500,- Kč
měsíční 1.000,- Kč
sezónní 2.800,- Kč
Pověření není přenosné na jinou osobu. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

3. V případě nařízení vlády, které by zněmožnilo v průběhu sezóny nadále provozovat sportovní rybolov na rybníce Hrachovec  dolní, není možné vůči naší společnost žádat žádnou náhradu škody za zakoupené povolenky. Žádáme všechny návštěvníky, aby se vždy řídili aktuálním nařízením vlády a zároveň o zodpověný přístup k ostatním návštěvníkům. 

4. Chytající je povinen vést záznam o úlovcích a ihned po skončení platnosti pověření vyplněný záznam o úlovcích odevzdat na sádkách v Moravských Budějovicích nebo do schránky na hrázi rybníka nejpozději do 30. 11. 2021. V opačném případě mu nemusí být příště vydáno pověření k lovu ryb.

5. Chytající si smí ponechat denně 1 kus zde uloveného druhu ryby. Nevztahuje se na bílou rybu nebo okouna. Na rybníku platí omezení K70, tzn. kapr a amur nad 70 cm délky musí být neprodleně vrácen zpět do rybníka.

6. Je povoleno lovit na dva pruty s maximálně dvěma návazci, volba nástrahy není omezena. Lov přívlačí je povolen na jeden prut. Při lovu přívlačí musí být vzdálenost mezi jednotlivými rybáři 20 metrů. Při lovu přívlačí je povoleno používat umělé nebo přirozené nástrahy s maximálně jedním trojháčkem.

7. Candát je hájený do 31. 5. 2021. Chytání candáta je možné od 1. 6. 2021.

8. Má-li rybář v úmyslu si ponechat ulovenou rybu, uloží ji do vezírku a ten bude mít ve své blízkosti, označen a na viditelném místě. Poté zapíše tuto rybu do úlovkového lístku – již uloženou rybu ve vezírku je přísně zakázáno směňovat za jinou. Při manipulaci s živou rybou musí rybář své úkony činit tak, aby rybě nebyla způsobena nepřiměřená bolest, utrpení nebo poškození.

9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu i okolí rybníka.

Chytající je povinen prokázat se pověřeným pracovníkům Rybářství Lipnice a.s. platným pověřením k lovu a občanským průkazem. V případě porušení podmínek rybolovu je pověřený pracovník oprávněn odebrat lovícímu rybáři platné pověření k lovu ryb i případný úlovek a vykázat jej z prostoru pro chytání ryb bez náhrady.

V Lipnici 8.3.2021

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA