Zvolte jazyk

cs spolufinancovano evropskou unii pos

KOMPENZACE 2023 RYBÁŘSTVÍ LIPNICE A.S.

Číslo projektu: CZ.08.02.01/04/23_004/0000119 

Předmětem projektu je podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní podniku akvakultury kompenzovat ekonomické ztráty, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Převažující cíl projektu:

Kompenzace, v rámci Operačního programu Rybářství 2021-2027, aktivita 08.02.05.02.21.04.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie.

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA