Zvolte jazyk

eu op velke

Kolové traktory

Projekt „CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000599 Kolové traktory“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení 2 kolových traktorů pro obsluhu chovu ryb a vážní mušle.

Cíl a výsledek projektu:

  • pořízení 2 kolových traktorů s víceúčelovým využitím v rybářské výrobě pro nakládku a převozy krmiv, hnojiv, zemních materiálů, převozy živých ryb a údržbu hrází rybníků,
  • pořízení vážní mušle k vážení vylovených ryb.

Hlavní cíl operace: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA