Zvolte jazyk

eu op velke

Nákladní automobil 18t

Projekt „CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000598 Nákladní automobil 18t“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu o celkové hmotnosti 18 tun s valníkovým platem pro přepravu živých ryb a pořízení podložní rybářské sítě.

Cíl a výsledek projektu:

  • pořízení nového nákladního automobilu pro zefektivnění převozů ryb,
  • pořízení podložní rybářské sítě pro výlovy ryb.

Hlavní cíl operace: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

 

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA