Sprache auswählen

Řád pro pověřené osoby 2024

Pro odchyt ryb na udici na rybníku Pilský Horní Dvorce

 

1. Doba lovu je od 1.5. do 31.10. 2024 a to v době od 5.00 do 22.00 hodin

2. Rybář je povinen při příchodu k rybníku (před započetím rybolovu) vést denní docházku tj. zapsat datum do Docházky.

3. Lov ryb je povolen na pravém i levém břehu rybníka

4. Platí zákaz vjezdu motorových vozidel k rybníku

5. Chytá se maximálně na 2 pruty, volba nástrahy není omezena

6. Lov na přívlač je zakázán!

7. Podmínkou pro ponechání ryby je vezírek!

8. Denní úlovek, který si smí rybář ponechat, je 1 kus ušlechtilé ryby (kapr, štika, sumec, candát, amur) dosahující minimální lovné míry. Na revíru platí omezení K70 tzn. kapr nad 70 cm délky musí být vrácen do revíru. Ostatní druhy ryb v neomezeném množství. U ročních pověření platí omezení: 30 ks ponechaných ušlechtilých ryb za sezonu.

9. Při ponechání si ušlechtilé ryby je rybář povinen ji zapsat ihned po ulovení do záznamu o úlovcích, ostatní druhy ryb před ochodem od rybníka po ukončení lovu.

10. Minimální lovné míry ušlechtilých ryb:

• Kapr 40 cm
• Štika 50 cm
• Sumec 80 cm
• Candát 50 cm
• Amur 50 cm

11. Při odchytu je nutné šetrné zacházení s rybou!

12. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu i okolí!

13. Povolenky k odchytu ryb jsou prodávány na číslo občanského průkazu, u osob mladších 15 let na rodné číslo a nejsou přenosné na jinou osobu.

14. Chytající je povinen předložit kontrolnímu orgánu průkaz totožnosti. Ke kontrole je oprávněn pracovník na základě pověření Rybářství Lipnice a.s.

15. Při odchytu je nutno se řídit pokyny pracovníků Rybářství Lipnice a.s.

16. Záznam o úlovcích odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti povolenky.

17. Štika, candát, sumec – lov povolen od 15.6.2024

18. V případě nerespektování těchto pokynů si Rybářství Lipnice a.s. vyhrazuje právo okamžitého odnětí povolenky k lovu bez nároku na náhradu. V případě zjištění bude postupováno dle platných předpisů.

19. Povolenky na sportovní rybolov je možné zakoupit zakoupit v sídle firmy Rybářství Lipnice a.s. na adrese Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec nebo po předchozí domluvě u pana Dofka (723 159 398), který je k zastižení u rybníka Pilský v Horních Dvorcích.

20. V případě nařízení vlády, které by znemožnilo v průběhu sezóny nadále provozovat sportovní rybolov na rybníce Pilský, není možné vůči naší společnosti žádat žádnou náhradu škody za zakoupené povolenky. Žádáme všechny návštěvníky, aby se vždy řídili aktuálním nařízením vlády a zároveň o zodpovědný přístup k ostatním návštěvníkům.

 

CENÍK – POVOLENKY PILSKÝ HORNÍ DVORCE

Jednodenní pověření                250,- Kč

Týden – pověření                      600,- Kč

Měsíc - pověření                      1000,- Kč

Celá sezona - pověření          2.600,- Kč

 

  

V Lipnici dne 18.4.2024

 

eu op

www.fisch.cz - 2015 © CORA